LibreOffice Sverige

Hämta LibreOffice

Detta är en försläppsversion och är alltså inte avsedd för dagligt bruk.

Valt: LibreOffice Source code, version 6.4.0, Svenska

Detta är den första versionen i denna versionsserien, om du tänkt använda programmet professionellt rekommenderas du använda en mer stabil version från en tidigare serie.