LibreOffice Sverige

Installera LibreOffice under Windows

Innan du påbörjar installationen så bör du kontrollera att ditt system uppfyller systemkraven. Se även till att ingen tidigare version av LibreOffice eller OpenOffice.org är igång (inte heller eventuell snabbstart). Om du ska uppgradera LibreOffice till en nyare version så installerar du helt enkelt den nya versionen över den gamla, du behöver alltså inte först avinstallera den äldre versionen.

Ladda ner installationsfilerna till valfri mapp i din dator, exempelvis till skrivbordet.

Installation av programmet

Gå till den mapp där du lade filerna. Dubbelklicka på den första installationsfilen, den som heter någonting i stil med LibO_3.X.X_Win_x86_install_multi.msi. En dialogruta startas och meddelar dig att installationsprocessen förbereds.

Skärmklipp - förbereder installation...

När allt är förberett så möts du av en Välkomstdialog

Om din brandvägg frågar ifall du vill tillåta att installationsfilerna körs, tillåt körning vid varje tillfälle under installationen.
Du kommer att se en dialogruta som frågar om du vill påbörja installationen. Klicka på “Nästa”.

Om din brandvägg frågar ifall du vill tillåta att installationsfilerna körs, tillåt körning vid varje tillfälle under installationen.Du kommer att se en dialogruta som frågar om du vill påbörja installationen. Klicka på “Nästa”.

Skärmklipp - Välkomstdialog för installationen

Du kommer nu se en dialogruta som ber dig att skriva in ditt namn och organisation. Denna information kommer senare att användas som information om skribenten. Det är dock helt frivilligt att fylla i denna information. Om du inte fyller i denna information nu så kan du senare göra detta genom att gå till menyn “Verktyg” -> “Alternativ” -> “Användardata”.

Du kan även välja ifall alla datorns användarkonton ska kunna använda LibreOffice (standard). 

Skärmklipp fyll i användardata

Klicka på “Nästa”.

I nästa steg får du välja om du vill göra en standardinstallation eller en anpassad installation som ger dig lite fler valmöjligheter. När du gjort ditt val klickar du på “Nästa”.

Skärmklipp - Anpassad eller typisk installation?

Om du valt att göra en anpassad installation så får du nu välja vilka av LibreOffice komponenter som du vill installera. Du kan bland annat välja vilka språk som ska finnas tillgängliga. Som standard är engelska och svenska valt (förutsatt att du använder ett operativsystem på svenska). Från början är även alla ordböcker valda, du kan välja att endast installera de ordböcker du faktiskt behöver. Du kan även välja bort tillägg. Klicka på “Nästa” när du gjort dina val.

Skärmklipp - Anpassad installation sida 1

I nästa steg får du välja ifall du vill att Microsoft Office-dokument som standard ska öppnas med LibreOffice. Med detta menas att om du dubbelklickar på en Word-fil i utforskaren så kommer denna att öppnas i LibreOffice.

Skärmklipp - Anpassad installation MS Office filer

Som ett sista val får du välja ifall du vill skapa en genväg på skrivbordet. Klicka på Installera.

Skärmklipp - Vill du lägga till en startikon på skrivbordet?Själva installationen utförs nu och när den är klar kommer du att mötas av nedanstående dialog. Färdigställ installationen genom att klicka på slutför.

Skärmklipp - Slutför installationen genom att klicka på Slutför

LibreOffice är nu installerat!

Installation av hjälpfiler

Gå till den mapp där du lade filerna. Dubbelklicka på installationsfilen som heter någonting i stil med LibO_3.X.X_Win_x86_helppack_sv.msi. En dialogruta startas och med ett välkomnande meddelande. Klicka på "Nästa >".

Skärmklipp - Välkomstdialog för installationen

Du blir nu tillfrågad vart LibreOffice är installerat. Ifall du inte gjort en anpassad installation av LibreOffice och då ändrade installationsplatsen så borde det förslag du får vara rätt och du kan därmed klicka "Nästa >".

Skärmklipp - Målmapp

Du blir informerad om att installationen är redo att påbörjas. Klicka på Installera för att påbörja installationen.

Skärmklipp - Påbörja installation Vänta medan filerna installeras.

Skärmklipp - Filerna installeras

När installationen är klar så visas nedanstående dialog. Klicka på Slutför.

Skärmklipp - Installationen är färdig Installationen av hjälpfiler är nu färdig!

Ytterligare information

Den engelska installationsguiden innehåller lite mer information, bland annat om att installera LibreOffice i företagsmiljö. Gå till den engelska installationsguiden.