LibreOffice Sverige

Installation av LibreOffice för Linux

Generellt rekommenderas du att installera LibreOffice med den metod som rekommenderas för din Linux-distribution, exempelvis med ”Programcentral för Ubuntu” om du använder Ubuntu. Detta för att det är enklaste sättet att få en installation som är integrerad med ditt system i övrigt. Chansen är faktiskt stor att LibreOffice redan är installerad i ditt Linux-system.

LibreOffice-gemenskapens versioner tillhandahålls för användare med särskilda behov.
Innan du påbörjar installationen, titta på sidan om vilka Systemkrav som finns för att installera LibreOffice-gemenskapens versioner på ett Linux-system.

LibreOffice-gemenskapens versioner tillhandahålls för användare med särskilda behov. Innan du påbörjar installationen, titta på sidan om vilka systemkrav som finns för att installera LibreOffice-gemenskapens versioner på ett Linux-system.

Om du redan har en annan LibreOffice-version installerad, rekommenderas du att först ta bort den genom att följa instruktionerna i ”Avinstallation av en tidigare LibreOffice-version”.

När detta är klart, är det dags påbörja installationen. Nedladdningssidan kan i de flesta fall lista ut vad du har för system och automatiskt föreslå vilka paket du ska ladda ner. Om detta inte skulle stämma, eller om du vill ladda ner en version som ska installeras på en annan dator, kan du välja paket manuellt. Klicka i så fall på ”Byt system, version eller språk” och välj pakethanterare (deb eller rpm – denna lista kan kanske vara till hjälp om du är osäker),  antal bitar (x86 är 32 bitar, x86_64 är 64 bitar – en vettig utgångspunkt kan vara att välja samma antal som ditt operativsystem har), språk och LibreOffice-version (välj det lägre numret om du vill vara produktiv med programmet, eller det högre numret om du vill ”testa det senaste”).

Installation av LibreOffice på ett Debian/Ubuntu-baserat Linuxsystem

Dessa instruktioner är för installation på svenska på ett 32-bitarssystem; vissa mappnamn kan skilja sig en aning jämfört med ett 64-bitarssystem, men processen är i huvudsak densamma, så det borde inte innebära några större svårigheter.

 1. Klicka på ”Huvudinstallationsprogram” på nedladdningssidan. Ladda ner filen till en plats som du enkelt hittar, vi kommer i denna beskrivning att använda ”Skrivbordet”.
 2. Efter nedladdningen använder du din Linux-distributions filhanterare, exempelvis Nautilus eller Dolphin, för att packa upp filen. I Nautilus högerklickar du på filen och väljer ”Extrahera här”. Filen kommer nu att ha packats upp i en ny mapp som heter något i stil med “LibO_3.4.6_Linux_x86_install-deb_en-US”. Dubbelklicka på mappen för att öppna din filhanterare.
 3. I mappen finns en undermapp som heter ”DEBS”. Öppna den.
 4. Öppna en terminal. Använder du Gnome finns den i Program → Tillbehör. Skriv följande i terminalen (korrigera filnamnet så att de stämmer med den fil du laddade ner – du kan använda TAB-tangenten, alltså ↹, för automatisk textkomplettering, så slipper du felstavningar):
  cd ~/Skrivbord/LibO_3.4.6_Linux_x86_install-deb_en-US/
  sudo dpkg -i *deb
  Ange ditt lösenord om detta efterfrågas och tryck Enter.
  Det går givetvis att klistra in kommandon genom att kopiera dem härifrån, men om du använder tangentbordet, så tänk på att ”Klistra in” i många terminalprogram är Ctrl+Shift+v som standard och inte bara Ctrl+v.
 5. Alla paket i mappen DEBS kommer nu att installeras i rätt ordning som ett första steg i installationsprocessen. För att komplettera processen behöver du även installera paketen för skrivbordsintegration. För att göra detta måste vi ta oss till undermappen ”desktop-integration”. Skriv:
  cd desktop-integration
  (Eftersom det bara finns en mapp att välja på räcker det troligen att trycka ”cd ↹”)
  Kör nu installationskommandot igen (tryck ”↑” några gånger tills kommandot dyker upp, så slipper du skriva in det manuellt igen):
  sudo dpkg -i *deb
  Installationen är nu färdig och du ska nu ha ikoner för alla LibreOffice-program i din kontorsmeny (exempelvis i Gnome: Program → Kontor).
 6. Det är nu dags att installera det svenska språkpaketet. Klicka på ”Översatt användargränssnitt” på nedladdningssidan för att ladda ner språkpaketet. Filen heter något i stil med ”LibO_3.4.6_Linux_x86_langpack-deb_sv.tar.gz”.
 7. Det är nu dags att installera det svenska språkpaketet. Klicka på ”Översatt användargränssnitt” på nedladdningssidan för att ladda ner språkpaketet. Filen heter något i stil med ”LibO_3.4.6_Linux_x86_langpack-deb_sv.tar.gz”.
 8. Förmodligen vill du även ha den inbyggda hjälpen på svenska. I så fall klickar du på ”Inbyggd hjälp i LibreOffice” på nedladdningssidan och följer åter steg 2-4 ovan. Glöm inte att ändra filnamnet i steg 4, så att det stämmer med den fil du laddat ner.
 9.  Starta ett av LibreOffice-programmen, exempelvis Writer.
 10. Klicka Tools → Options… → Language settings → Languages (om menyerna redan är på svenska har du förmodligen redan rätt inställningar, men om du vill göra någon ändring  klickar du på Verktyg → Alternativ… → Språkinställningar → Språk).
 11. Välj Svenska överallt där det är möjligt, om det inte redan är valt.
 12. Klicka OK för att spara dina inställningar. För att de nya inställningarna ska börja användas måste du starta om LibreOffice.

 

Installation av LibreOffice på Fedora, Suse, Mandriva och andra Linuxsystem som använder RPM

Dessa instruktioner är för installation på svenska på ett 32-bitarssystem; vissa mappnamn kan skilja sig en aning jämfört med ett 64-bitarssystem, men processen är i huvudsak densamma, så det borde inte innebära några större svårigheter.

Klicka på ”Huvudinstallationsprogram” på nedladdningssidan. Ladda ner filen till en plats som du enkelt hittar, vi kommer i denna beskrivning att använda ”Skrivbordet”.

 1. Efter nedladdningen använder du din Linux-distributions filhanterare, exempelvis Nautilus eller Dolphin, för att packa upp filen. I Nautilus högerklickar du på filen och väljer ”Extrahera här”. Filen kommer nu att ha packats upp i en ny mapp som heter något i stil med “LibO_3.4.6_Linux_x86_install-rpm_en-US”. Dubbelklicka på mappen för att öppna din filhanterare.
 2. I mappen finns en undermapp som heter ”RPMS”. Öppna den.
 3. Öppna en terminal. Använder du Gnome finns den i Program → Tillbehör. Skriv följande i terminalen (korrigera filnamnet så att de stämmer med den fil du laddade ner – du kan använda TAB-tangenten, alltså ↹, för automatisk textkomplettering, så slipper du felstavningar):
  cd ~/Skrivbord/LibO_3.4.6_Linux_x86_install-rpm_en-US/
  Om du har Fedora, skriv:
  su -c 'yum install *rpm'
  Ange ditt lösenordet för root (administratören) om detta efterfrågas och tryck Enter.
  Om du har ett Mandriva-baserat system, skriv istället:
  su
  Ange ditt lösenordet för root (administratören) om detta efterfrågas och tryck Enter.
  urpmi *rpm
  För övriga system med RPM, exempelvis OpenSUSE, skriv istället:
  su rpm -Uvh *rpm
  Ange ditt lösenordet för root (administratören) om detta efterfrågas och tryck Enter.
  Ange ditt lösenord om detta efterfrågas och tryck Enter.
  Det går givetvis att klistra in kommandon genom att kopiera dem härifrån, men om du använder tangentbordet, så tänk på att ”Klistra in” i många terminalprogram är Ctrl+Shift+v som standard och inte bara Ctrl+v.
 4. Alla paket i mappen RPMS kommer nu att installeras i rätt ordning som ett första steg i installationsprocessen. För att komplettera processen behöver du även installera paketen för skrivbordsintegration. För att göra detta måste vi ta oss till undermappen ”desktop-integration”, skriv:
  cd desktop-integration
  (Eftersom det bara finns en mapp att välja på räcker det troligen att trycka ”cd ↹”)
  Installera skrivbordsintegrationen enligt nedanstående.
  Om ditt system är baserat på Fedora:
  su -c 'yum install *redhat*'
  Om ditt system är baserat på Mandriva:
  su
  urpmi *mandriva*
  Om ditt system är baserat på SUSE:
  su rpm -Uvh *suse*
  Övriga fall:
  su rpm -Uvh *freedesktop*
  Installationen är nu färdig och du ska nu ha ikoner för alla LibreOffice-program i din kontorsmeny.
 5. Det är nu dags att installera det svenska språkpaketet. Klicka på ”Översatt användargränssnitt” på nedladdningssidan för att ladda ner språkpaketet. Filen heter något i stil med ”LibO_3.4.6_Linux_x86_langpack-rpm_sv.tar.gz”.
 6. Följ instruktionerna i steg 2–4. Glöm inte att ändra filnamnet i steg 4, så att det stämmer med den fil du laddat ner.
 7. Förmodligen vill du även ha den inbyggda hjälpen på svenska. I så fall klickar du på ”Inbyggd hjälp i LibreOffice” på nedladdningssidan och följer åter steg 2-4 ovan. Glöm inte att ändra filnamnet i steg 4, så att det stämmer med den fil du laddat ner.
 8. Följ steg 9–12 för ”Installation av LibreOffice på ett Debian/Ubuntu-baserat Linuxsystem” ovan.

 

 Avinstallation av din Linux-distributions LibreOffice-version

Att avinstallera en tidigare version av LibreOffice minskar risken för konflikter. Oftast hanteras både uppdateringar och uppgraderingar av samma verktyg, men detta fungerar sällan för alfa- eller beta-testversioner.

Öppna din pakethanterare och sök efter libreoffice med dess inbyggda sökverktyg.

Markera den första träffen för borttagning. Pakethanteraren kommer (förhoppningsvis) att fråga om du även vill ta bort andra paket . Eftersom alla paket som behövs för att LibreOffice ska fungera finns med i installationspaketen, borde det vara säkert att svara Ja.

Skrolla ner i listan och kontrollera om alla paket i listan är markerade. Om inte, markera dem manuellt.

Någon gång kommer du att få frågan om du vill avinstallera paket som börjar med libobasis3. Du rekommenderas att avinstallera även dessa (om du inte får någon fråga om detta, sök efter libobasis3 för att se om du hittar något).

När du verkställt alla ändringar så ska LibreOffice vara borta från ditt system. För att vara säker, försök att hitta LibreOffice i menyerna och för att vara dubbelt säker, skriv följande i en terminal:
libreoffice

Om startbilden för LibreOffice dyker upp, kan du försöka leta i din pakethanterare efter eventuella paket som inte tagits bort. Om du är säker på att inget finns kvar, starta om datorn och prova ovanstående kommando igen.

Efter att du avinstallerat allting och kommandot ovan svarar ”kommandot hittades inte”, eller om ingenting händer, så kan du försöka se om något ändå lämnats kvar: För att försäkra dig om renast möjliga borttagning av en tidigare installation av LibreOffice, kan du köra följande kommando i en terminal, och därefter manuellt ta bort eventuella återstående filer:
locate libreoffice | less
eller
find / -name "libreoffice" -print 2>/dev/null

Att hoppa över detta steg kommer inte att få några allvarliga konsekvenser för ditt system. Du kommer i värsta fall bara att ha ett antal onödiga filer som tar upp diskutrymme.

Terminalbaserad avinstallation

Debian/Ubuntu
sudo apt-get purge libreoffice?
eller
sudo aptitude purge libreoffice?

Glöm inte frågetecknet på slutet. Detta är ett jokertecken som gör att allting som börjar med ”libreoffice” kommer att rensas bort i detta fall. Observera att ”*” inte är ett jokertecken i apt-get och aptitude.

Fedora
su -c 'yum remove libreoffice*'

Mandriva
su -c 'urpme libreoffice*'

OpenSUSE och andra RPM-baserade system
rpm -ev --allmatches libreoffice