LibreOffice Sverige

Installera LibreOffice på Mac

Innan du installerar, kontrollera att din dator uppfyller systemkravenför LibreOffice på Apple Macintosh. Du behöver inte avinstallerar en tidigare installerad version av LibreOffice.

Hämta DMG-filen från nedladdningssidan. Öppna den nedladdade DMG-filen genom att dubbelklicka på den. Den laddas normalt ned i mappen ”Hämtade filer”, du kan också enkel-klicka på DMG-filen i dockan (se fig).
Skärmklipp - Dockan När installationsfönstret för LibreOffice har öppnats, markerar du och drar LibreOffice-ikonen till ikonen för Programmappen intill (se fig).

Dubbelklicka inte på filen här!

Skärmklipp - dra ikonen till Programmappen

Nu kopieras LibreOffice till mappen Program. Om du får ett meddelande om att du måste autentisera, fyll i användarnamn och lösenord för ett konto med admin-rättigheter och klicka OK. När kopieringen är klar finns LibreOffice i Programmappen. Du startar programmet genom att dubbelklicka på ikonen.Skärmklipp - Programmappen

Du kan spara LibreOffice i Dock för att komma åt det lättare genom att antingen klicka och hålla nere på programikonen i Dock när programmet är öppet och välja ”Alternativ > Behåll i Dock” i menyn som öppnas eller genom att dra programikonen från mappen Program till Dock.

Installera språkpaket

Hämta DMG-filen för det språkpaket du vill använda. Dubbelklicka på den nedladdade DMG-filen. Den laddas normalt ned i mappen ”Hämtade filer”, du kan också enkel-klicka på DMG-filen i dockan (se fig). Skärmklipp - Dockan
Dubbelklicka på ikonen ”LibreOffice Language pack” för att starta installeraren. Följ instruktionerna som kommer på skärmen, du kan behöva ange ditt användarnamn och lösenord för att gå vidare.
Om menyerna inte är på svenska när installationen av språkpaketet slutförts kan du behöva ändra språkinställningarna i LibreOffice. Öppna LibreOffice och gå till LibreOffice > Preferences > Language Settings > Language och ändra till svenska alternativ. Du kan behöva starta om LibreOffice för att inställningarna ska aktiveras.Skärmklipp - Alternativ språkinställningar

Installera Java

Vissa funktioner i LibreOffice kräver Java, i synnerhet Databas. Från och med Mac OSX 10.7 (Lion) är inte Java längre förinstallerat i systemet.
Enklaste sättet att kontrollera om Java är installerat och vid behov installera den version som Apple rekommenderar är att öppna programmet ”Java-inställningar” som finns i mappen ”Verktygsprogram” (se fig). Svara ja på frågan om du vill installera Java och följ instruktionerna på skärmen. Du behöver inte ändra några inställningar när installationen är klar.Skärmklipp av javainställningar
Använder du Mac OSX 10.6 eller tidigare är Java redan installerat och du behöver inte göra något. LibreOffice kan också användas utan Java men med begränsade funktioner.