LibreOffice Sverige

Systemkrav

Windows

Följande systemkrav måste uppfyllas för installation av LibreOffice under Windows:

 • Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 eller högre), XP, Vista eller Windows 7.
 • Pentium-kompatibel PC (Pentium Ⅲ, Athlon eller nyare system rekommenderas).
 • 256 MB RAM (512 MB RAM rekommenderas).
 • 1,5 GB ledigt hårdiskuttrymme.
 • 1024×768 skärmupplösning (högre upplösning rekommenderas), med minst 256 färger.

För att kunna installera krävs administratörsrättigheter.
Viss funktionalitet, bland annat Base, kräver Java.
Det är en god idé att alltid göra en säkerhetskopia, innan du tar bort eller installerar program.

Macintosh

Följande systemkrav måste uppfyllas för installation av LibreOffice på en Macintosh:

 • Mac OS X 10.4 (Tiger) eller nyare.
 • Intel- eller PowerPC-processor.
 • 512 MB RAM.
 • 800 MB ledigt hårddiskutrymme.
 • 1024×768 skärmupplösning (högre upplösning rekommenderas), med minst 256 färger.

Viss funktionalitet, bland annat Base, kräver Java.
Det är en god idé att alltid göra en säkerhetskopia, innan du tar bort eller installerar program.

Linux

Generellt sett bör du installera LibreOffice på det sätt som din linuxdistribution rekommenderar. Om du till exempel använder Ubuntu, installerar du programmet via ”Programcentral för Ubuntu”. Detta för att det är det enklaste sättet för dig att få ett program som är så integrerat som möjligt med ditt system. Det kan mycket väl vara så att du redan har programmet installerat i ditt linuxsystem.
LibreOffice-gemenskapen tillhandahåller versioner av LibreOffice för användare med speciella behov. I många fall kan du installera LibreOffice-gemenskapens standardversion tillsammans med din linuxdistributions version, men du kanske föredrar att ta bort den ursprungliga versionen innan du installerar en version från LibreOffice-gemenskapen. För mer information om hur man gör det, läs användarhjälpen för din linuxleverantör.
Se till att du har tillräckligt med ledigt utrymme i ditt systems temporära katalog och kontrollera även att du har nödvändiga läs-, skriv- och körrättigheter. Stäng alla andra program innan du installerar.

Följande systemkrav måste uppfyllas för installation av LibreOffice under Linux:

 • Linux-kärna version 2.6.18 eller nyare.
 • glibc2 version 2.5 eller nyare.
 • gtk version 2.10.4 eller nyare.
 • Pentium-kompatibel PC (Pentium Ⅲ, Athlon eller nyare system rekommenderas).
 • 256 MB RAM (512 MB RAM rekommenderas).
 • 1,55 GB ledigt hårdiskuttrymme.
 • X Server med skärmupplösning på 1024×768 (högre upplösning rekommenderas), med minst 256 färger.
 • Gnome 2.16 eller senare, med the gail 1.8.6 och at-spi 1.7-paketen (krävs för att tillgänglighetsverkstygen ska fungera), eller någon annan kompatibel skrivbordsmiljö (såsom KDE, m.fl.).

Viss funktionalitet, bland annat Base, kräver Java.
Det är en god idé att alltid göra en säkerhetskopia, innan du tar bort eller installerar program.