LibreOffice Sverige

Kontakt

Det finns två vägar för att komma i kontakt med det svenska projektet. Dels har vi ett forum och dels har vi två e-postlistor, en för användarstöd och en för driva det svenska projektet.

OBS!
Allt som skrivs i e-post-listorna arkiveras, inklusive e-postadress och all annan information i meddelandet. Meddelanden kan inte tas bort i efterhand, tänk därför på vad du skriver.

E-postlistor

Användarstöd

För att gå med i e-postlistan för användarstöd och därmed kunna fråga om hjälp eller hjälpa till och ge svar till andra som frågar så skickar du ett tomt meddelande till:

   users+subscribe@sv.libreoffice.org

Du kommer strax därefter få ett svar med information om hur du går vidare. Alla frågor som ställs på listorna arkiveras och kan läsas under E-postarkivet eller på Mail-Archive.com. Om du väljer att en digest prenumeration så får du ett sammanslaget meddelande med dagens alla meddelanden i ett e-postmeddelande

   Prenumerera: users+subscribe@sv.libreoffice.org
   Digest prenumeration: users+subscribe-digest@sv.libreoffice.org
   E-postarkiv: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
   Mail-Archive.com: http://www.mail-archive.com/users@sv.libreoffice.org/

Diskutera projektet och dess utveckling

Denna lista används främst för att diskutera översättningen av LibreOffice till svenska samt drivandet av det svenska projektet. 

   Prenumerera: discuss+subscribe@sv.libreoffice.org 
   Digest prenumeration: discuss+subscribe-digest@sv.libreoffice.org
   E-postarkiv: http://listarchives.libreoffice.org/sv/discuss
   Mail-Archive.com: http://www.mail-archive.com/discuss@sv.libreoffice.org

Internationella listor

Det finns även ett antal internationella listor på engelska där diskussioner om LibreOffice sker på ett internationellt plan. För att se vilka listor som finns tillgängliga, gå till: http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/#Global_Lists